divan

divan
1.
is. <fars.> köhn.
1. Məhkəmə, tribunal. Əgər Kərbəlayı Heydərin ona iki yüz manat borcu var, kağızını qoysun divana. C. M.. <Tarverdi:> İstəmirəm məsum bir qız mənim üçün divanlara sürülsün. . C. C.. Hər iki oba divan qabağında onların üzərinə basqın olduğunu isbata qalxmışdı. S. R.. Divan qurmaq – məhkəmə qurmaq. <Şəmsəddin bəy:> Mənə böyük divan qurmuşdu. S. S. A.. Nəsimi zahidlə durdu üz-üzə; Söylədi: – Həqq adlı bir divan quraq. S. V.. Divanını kəsmək – mübahisələrini (davalarını) həll etmək. <Xan:> Vallah, bilmirəm ki, bunların divanını necə kəsim? Heç belə çətin davaya rast gəlməmişdim. M. F. A..
2. tar. Ali hökumət məclisi; divanxana, hökumət idarəsi, dövlət dəftərxanası. Dövlətliyik, əlbəttə, şərafət də bizimdir; Divan bizim, ərbabi-hökumət də bizimdir. M. Ə. S.. Divan qurulmaq – ali hökumət məclisi çağırılmaq. // köhn. Ümumiyyətlə, hökumət idarələri, hökumət. Mərd olub nər kimi girək meydana; Gücümüzü göstərək bu gün divana. «Qaçaq Nəbi». <Dilənçi:> Oğlum, indi gərək adını da dəyişdirəsən, çünki Əmiraslan sənin itməyini, yəqin, divana məlum edəcəkdir. S. S. A.. Verdi qaçaqlara bu növ xəbər: – Divan tədbir edib sizi tutmağa. H. K. S.. // köhn. Hökumət məmurları və ya nümayəndələri. Elə olmasın ki, divan kəndə girsin, mən hamıdan sonra duyuq düşüm. S. R.. Yazıq kişi acsusuz, ayaqyalın, başıaçıq, gözüyaşlı . . divan adamlarına yalvarırdı. M. C..
◊ Divan(ını) etmək – cəzalandırmaq, tənbeh etmək, toy tutmaq. <Hacı Murad:> Mənim xəbərim yoxdur, bu saat sizin divanınızı edəcəyəm. S. S. A.. Divan tutmaq – məcbur etmək, yaxud cəzalandırmaq məqsədi ilə amansızcasına zor işlətmək. <Ağa Məhəmməd şah Qacar:> Gərək güclü qoşun götürüb gedəsən Kirmana. . . Gərək Kirman əhlinə bir divan tutasan ki, cəmi İran titrəsin. Ə. H.. Amma arxayın ol, əziz və unudulmaz Vətən, qızlarına nə qədər divan tutsalar da, onların mərd ruhu qırılmır, onların dili düşmənə yalvarmır. Ə. M..
2.
is. <fars.> Yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatında: bir və ya bir neçə şairin qafiyə və ya rədiflərinin axırıncı hərflərinə görə əlifba sırası ilə düzülmüş şeirlər məcmuəsi. Füzuli divanı. – <Xortdan:> Tanımayanlar var isə, vəzir Mirzə Ağasının divanını oxusunlar. Ə. H..
3.
is. <fars.> Oturmaq və ya uzanmaq üçün uzun yumşaq taxt. Yumşaq meşin divanlarda, bilmirəm, nə xasiyyət var ki, eləcə oturan kimi yuxuya cumursan. C. M..
4.
is. <fars.> tar. Türkiyə sultanlığında məşvərətçi orqan.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • divan — divan …   Dictionnaire des rimes

 • divanələnmə — «Divanələnmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • divanələşmə — «Divanələşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • DIVAN.TV — DIVAN.TV  это мультимедийный сервис интерактивного телевидения, созданный одноимённой компанией на Украине. Автором идеи и главным инвестором создания принципиально нового на рынке телекоммуникаций сервиса стал украинский венчурный… …   Википедия

 • DIVAN — ou D 壟W Mot d’origine persane (dev ) ou arabe (d 稜w n ) qui a désigné, d’une part un recueil de poésie (plus rarement un recueil de prose), d’autre part un registre et de là, peu après l’avènement de l’isl m, un bureau où étaient enregistrés les… …   Encyclopédie Universelle

 • divan — DIVÁN, divane, s.n. I. Canapea fără spătar, pe care se poate şedea sau dormi. II. 1. (În Imperiul Otoman) Consiliu cu atribuţii politice, administrative şi juridice, alcătuit din cei mai înalţi demnitari; (în ţările româneşti) sfat domnesc. ♢… …   Dicționar Român

 • Dîvân — Divan Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom …   Wikipédia en Français

 • Diván — Saltar a navegación, búsqueda Este artículo incorpora texto de la Encyclopædia Britannica de 1911 (dominio público). Un diván es un tipo de mueble para sentarse, similar al sofá. Originalmente, en Oriente (especialmente en el Imperio Otomano), un …   Wikipedia Español

 • Divan — Di*van , n. [Per. d[=i]w[=a]n a book of many leaves, an account book, a collection of books, a senate, council: cf. Ar. daiw[=a]n, F. divan.] 1. A book; esp., a collection of poems written by one author; as, the divan of Hafiz. [Persia] [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • divan — 1580s, Oriental council of state, from Turk. divan, from Arabic diwan, from Pers. devan bundle of written sheets, small book, collection of poems (as in the Divan i Hafiz ), related to debir writer. Sense evolved through book of accounts, to… …   Etymology dictionary

 • divan — DIVAN. s. m. On appelle ainsi en Turquie Le Conseil du Grand Seigneur. Cela fut proposé au Divan …   Dictionnaire de l'Académie Française 1798

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”